Správa dokumentov - SLOVENSKY - 2020

Field collection item ID Upraviť Odstrániť Dokumenty
1 31 Upraviť Odstrániť PDF icon Zvláštne ustanovenia pre MSR
2 32 Upraviť Odstrániť PDF icon Časový harmonogram RS
3 33 Upraviť Odstrániť PDF icon Rally Guide /Sprievodca rally
4 34 Upraviť Odstrániť PDF icon Rally Guide 2 /Sprievodca rally 2 - anglická verzia
5 35 Upraviť Odstrániť PDF icon Vykonávacie nariadenia č. 1
6 36 Upraviť Odstrániť PDF icon Zoznam prihlásených - Entry List
7 37 Upraviť Odstrániť PDF icon Zoznam prihlásených MSR
8 38 Upraviť Odstrániť PDF icon Rally Guide 2 /Sprievodca rally 2 - slovenská verzia
9 39 Upraviť Odstrániť PDF icon Start list - slávnostný štart
10 40 Upraviť Odstrániť PDF icon Start list - slávnostný štart MSR
11 41 Upraviť Odstrániť PDF icon Vykonávacie nariadenia č. 2 - angl verzia
12 42 Upraviť Odstrániť PDF icon Časový harmonogram RS (VN2)
13 43 Upraviť Odstrániť PDF icon Harmonogramy preberaní
14 44 Upraviť Odstrániť PDF icon Vykonávacie nariadenia č. 2 - angl/slov verzia
15 45 Upraviť Odstrániť PDF icon Oznámenie riaditeľa súťaže č. 1 (servisné parkovisko)
16 46 Upraviť Odstrániť PDF icon Vykonávacie nariadenia č. 3
17 47 Upraviť Odstrániť PDF icon Oznámenie riaditeľa súťaže č. 2 (shakedown)
18 48 Upraviť Odstrániť PDF icon Štartová listina - MSR
19 49 Upraviť Odstrániť PDF icon Zoznam prevzatých do MSR1
20 50 Upraviť Odstrániť PDF icon Štartová listina pre 1. etapu - všetci
21 51 Upraviť Odstrániť PDF icon Plán zasadnutí RŠK
22 52 Upraviť Odstrániť PDF icon Vykonávacie nariadenia č. 4 (SSS5 Rzeszow)
23 53 Upraviť Odstrániť PDF icon Vykonávacie nariadenia č. 4 (SSS5 Rzeszow)
24 54 Upraviť Odstrániť PDF icon Štartová listina pre 2. etapu - všetci
25 55 Upraviť Odstrániť PDF icon Predbežná klasifikácia MSR1
26 56 Upraviť Odstrániť PDF icon Záverečná klasifikácia MSR1
27 57 Upraviť Odstrániť PDF icon Záverečná klasifikácia MSR2