Program

PROGRAM SÚŤAŽE
ADMINISTRATÍVNE PREBERANIE
05.08.2014 – utorok, 18:00 – 22:00
06.08.2014 – streda, 07:00 – 08:00 (voliteľné)
Riaditeľstvo súťaže – Technická univerzita Rzeszow, Budova „P“, Rzeszów, ul. Poznanska 2

OBHLIADKA TRATE 
Začiatok:  06.08.2014 – streda od 08:00 
Koniec:      07.08.2012 – štvrtok do 10:00 
TECHNICKÉ PREBERANIE A MONTÁŽ GPS 
07.08.2014 – štvrtok, 09:00 – 13:00  
ResMotors Dealer Ford - Rzeszów, ul. Armii Krajowej 50
SHAKEDOWN
07.08.2014:  12:00 – 16:00:    12:00 – 14:30 vozidlá 4WD
13:30 – 16:00 vozidlá 2WD
Shakedown: Niechobrz -  dĺžka 2,70 km
ZVEREJNENIE ŠTARTOVEJ LISTINY - 1. ETAPA A SLÁVNOSTNÝ ŠTART
07.08.2014  – štvrtok, 17:30
Oficiálna informačná tabuľa: Riaditeľstvo súťaže, Technická univerzita Rzeszow, Budova „P“, Rzeszów, ul. Poznanska 2
www.rajd.rzeszow.pl, www.rallye.sk
SLÁVNOSTNÝ ŠTART 
07.08.2014 – štvrtok, 19:00
Rzeszów, ul. Rynek 1
ŠTART SÚŤAŽE
08.08.2014 – piatok, 11:15
Technická univerzita Rzeszow, Rzeszów, ul. Akademicka
CIEĽ 1. ETAPY (MSR1)
08.08.2014 – piatok, 22:30
Technická univerzita Rzeszow, Rzeszów, ul. Akademicka
ZVEREJNENIE ŠTARTOVEJ LISTINY PRE 2. ETAPU A PREDBEŽNEJ ZÁVEREČNEJ KLASIFIKÁCIE MSR1 
08.08.2014 – piatok, 22:30
Oficiálna informačná tabuľa: Riaditeľstvo súťaže a www.rajd.rzeszow.pl, www.rallye.sk
ŠTART 2. ETAPY (ŠTART MSR2)
09.08.2014 – sobota, 08:00
Technická univerzita Rzeszow, Rzeszów, ul. Akademicka
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN
09.08.2014 – sobota, 17:00
Rzeszów, Ul. Rynek 1
CIEĽ SÚŤAŽE (CIEĽ MSR2)
09.08.2014 – sobota, 17:20
Technická univerzita Rzeszow, Rzeszów, ul. Akademicka
ZVEREJNENIE PREDBEŽNEJ ZÁVEREČNEJ KLASIFIKÁCIE CEZ, RSMP, MSR2
09.08.2014 – sobota, 19:30
Oficiálna informačná tabuľa: Riaditeľstvo súťaže

Podrobnejšie informácie nájdete v Programe v prílohe

Prílohy: