Program

Informácie pre divákov o trati
Mapy budú zverejnené 25.júla 2022. 

HARMONOGRAM PRED RALLY

pondelok, 4. júl 2022: 
Zverejnenie ZU, začiatok prijímania prihlášok a začiatok akreditácii médií

streda, 20. júl 2022: 
Uzávierka prihlášok – 1. termín

sobota, 23. júl 2022:
Uzávierka prihlášok – 2. termín
Uzávierka objednávok pre servisné parkovisko a registrácie na shakedown

pondelok, 25. júl 2022: 
Zverejnenie itinerára a Rally Guide a máp

streda, 27. júl  2022: 
Zverejnenie zoznamu prihlásených 

štvrtok, 28. júl  2022: 
Uzávierka akreditácií médií

piatok, 29. júl 2022: 
Zverejnenie harmonogramu adm. a technického preberania
Zverejnenie rozmiestnenia servisného parkoviska

HARMONOGRAM POČAS RALLY

streda, 3. august 2022:
17:00 - 21:00   Administratívne preberanie, výdaj dokumentov a GPS systému

štvrtok, 4. august 2022:
08:00               Otvorenie servisného parkoviska / Servisné parkovisko
08:00 - 14:30   Obhliadka trate
08:00 - 16:00   Technické preberanie / Servisné parkovisko
12:00 - 21:00   Otvorenie tlačového strediska - Akreditácie / Riaditeľstvo súťaže
16:00 - 19:00   Shakedown
16:00 - 17:00   Technické preberanie - opätovné / Servisné parkovisko
18:00                1. zasadnutie RŠK / Riaditeľstvo súťaže
18:30                Zverejnenie štartovej listiny slávn. štart a štart 1. etapy / webstránka súťaže
19:15                Predsúťažná tlačová konferencia / Rzeszów, Milenium 
19:45                Štart slávnostného štartu / Servisné parkovisko
19:55                Otvárací ceremoniál / Rzeszów, Milenium 
20:00                Slávnostný štart / Rzeszów, Milenium 

piatok, 5. august 2022:
08:00 - 10:30    Obhliadka trate
12:00                Štart 1. etapy (TC 0) / Servisné parkovisko
21:00                Zverejnenie štartovej listiny 2. etapy / webstránka súťaže
21:15                Cieľ 1. etapy (TC 5C) / UP

sobota, 6. august 2022:
06:55                Technické preberanie reštartujúcich vozidiel / UP
07:55                Štart 2. etapy (TC 5D) / UP
17:00                Ceremoniál cieľa a odovzdávanie cien / Rzeszow, Rynek
17:30                Cieľ rally (TC 11D) / UP
17:40                Záverečná technická kontrola / Servisné parkovisko
19:30                Zverejnenie predbežnej klasifikácie / webstránka súťaže