Dôležité informácie pre súťažiacich - doplnené

V sekcii "Dokumenty" zverejňujeme dokumenty súťaže, ktoré vydáva organizáto 23. Rajdu Rzeszowsého.

Oznámenie riaditeľa súťaže č. 1:
a) harmonogram administratívneho preberania
b) odporúčané príjazdové cesty na riaditeľstvo súťaže dňa 5.8.2014 pre uzávierky ciest v meste Rzeszow z dôvodu konania cyklistických pretekov Tour de Pologne

Oznámenie riaditeľa súťaže č. 2:
harmonogram technického preberania

Oznámenie riaditeľa súťaže č. 3:
harmonogram vjazdu do predštartového priestoru

Plán servisného parkoviska s rozmiestnením servisných priestorov jednotlivých súťažiacich.

Vykonávacie nariadenia č. 1