Informácie pre médiá o MARMA 29. Rally Rzeszow

Všetky informácie pre média včítane podmienok akreditácie, akreditačného formulára sú zverejnené na webstránke organizátora súťaže tu.

V prípade nejasnosti alebo problémov kontaktujte prosím Auto klub Košice.