Programme

Informácie ore divákov o trati
Mapy budú zverejnené zanedlho. 

HARMONOGRAM PRED RALLY

pondelok, 5. júl 2021: 
Zverejnenie ZU, začiatok prijímania prihlášok a začiatok akreditácii médií

streda, 21. júl 2021: 
Zverejnenie povinnej a voliteľnej reklamy
Uzávierka prihlášok – 1. termín

sobota, 24. júl 2021:
Uzávierka prihlášok – 2. termín
Uzávierka objednávok pre servisné parkovisko

pondelok, 26. júl 2021: 
Zverejnenie itinerára a Rally Guide a máp

streda, 28. júl  2021: 
Zverejnenie zoznamu prihlásených 

štvrtok, 29. júl  2021: 
Uzávierka akreditácií médií

piatok, 30. júl 2021: 
Zverejnenie harmonogramu adm. a technického preberania
Zverejnenie rozmiestnenia servisného parkoviska

HARMONOGRAM POČAS RALLY

streda, 4. august 2021

08:00-20:00

Otvorenie sekretariátu súťaže

Riaditeľstvo súťaže

09:00-15:00

Administratívne preberanie

Výdaj materiálov a dokumentov

Sekretariát súťaže

11:30-20:00

Obhliadka trate

podľa Prílohy 2

15:00

Uzávierka údajov o spolujazdcovi

Sekretariát

štvrtok, 5. august 2021

08:00-21:00

Pracovný čas sekretariátu súťaže

Riaditeľstvo súťaže

08:00

Otvorenie servisného parkoviska

Servisné parkovisko

08:00-12:30

Obhliadka trate

podľa Prílohy 2

08:00-15:00

Technické preberanie

Inštalácia monitorovacieho systému

Servisné parkovisko,

Budova  L-3312:00-21:00

Otvorenie tlačového strediska - akreditácie

Riaditeľstvo súťaže

14:00-18:00

Shakedown

Niechobrz

15:00-16:00

Technické preberanie - opätovné

Servisné parkovisko,

Budova  L-33

17:00

1. zasadnutie rady športových komisárov

Riaditeľstvo súťaže

18:00

Zverejnenie štartovej listiny pre slávnostný štart (TC CS) a štartovej listiny  1. etapy (TC 0)

OIT

19:00

Predsúťažná tlačová konferencia

Rzeszów, Mestský úrad

19:45

Začiatok slávnostného štartu - TC CS

Servisné parkovisko

19:50

Otvárací ceremoniál

Rzeszów, Rynek

20:00

Slávnostný štart

Rzeszów, Rynek

piatok, 6. august 2021

07:30-22:00

Pracovný čas sekretariátu súťaže

Riaditeľstvo súťaže

08:00-22:00

Otvorenie tlačového strediska

Riaditeľstvo súťaže

08:00

Štart 1. etapy (TC 0)

Servisné parkovisko

20:25

Cieľ 1. etapy (TC 6C)

UP

20:30

Zverejnenie štartovej listiny 2. etapy (TC 6D)

OIT

sobota, 7. august 2021

07:30

Technické preberanie reštartujúcich vozidiel

UP

08:00-20:00

Pracovný čas sekretariátu súťaže

Riaditeľstvo súťaže

08:30-20:00

Pracovný čas tlačového strediska

Riaditeľstvo súťaže

08:30

Štart 2. etapy (TC 6D)

UP

15:30

Ceremoniál cieľa and odovzdávanie cien

Rzeszów, Rynek

15:30

Posúťažná tlačová konferencia

Rzeszów, Rynek

16:00

Cieľ rally (TC 11D)

UP

16:15

Záverečná technická kontrola

Servisné parkovisko,

Budova  L-33

18:45

Zverejnenie predbežnej klasifikácie

OIT