Programme

HARMONOGRAM PRED RALLY

pondelok, 6. júl 2020: 
Zverejnenie ZU, Rally Guide 1, máp
Začiatok prijímania prihlášok a začiatok akreditácii médií

streda, 22. júl 2020: 
Zverejnenie povinnej a voliteľnej reklamy
Uzávierka prihlášok – 1. termín

sobota, 25. júl 2020:
Uzávierka prihlášok – 2. termín
Uzávierka objednávok pre servisné parkovisko

pondelok, 27. júl 2020: 
Zverejnenie itinerára a Rally Guide 2

streda, 29. júl  2020: 
Zverejnenie zoznamu prihlásených 

štvrtok, 30. júl  2020: 
Uzávierka akreditácií médií

piatok, 31. júl 2020: 
Zverejnenie harmonogramu adm. a techn. preberania
Zverejnenie štartovej listiny pre slávnostný štart TC CS
Zverejnenie rozmiestnenia servisného parkoviska

HARMONOGRAM POČAS RALLY

streda, 5. august 2020

17:00-22:00

Otvorenie sekretariátu súťaže

Riaditeľstvo súťaže

17:00-22:00

Administratívne preberanie

Výdaj materiálov a dokumentov

Sekretariát

22:00

Uzávierka údajov o spolujazdcovi

Sekretariát

štvrtok, 6. august 2020

07:00-21:00

Otvorenie sekretariátu súťaže

Riaditeľstvo súťaže

07:00-09:00

Administratívne preberanie (alternatívne)

Výdaj materiálov a dokumentov

Sekretariát

08:00-18:30

Obhliadka trate

podľa Prílohy 2

10:00

Otvorenie servisného parkoviska

Servisné parkovisko

13:00-19:00

Technické preberanie

Inštalácia monitorovacieho systému

Parkovisko Olszynki Park16:00-21:00

Otvorenie tlačového strediska - akreditácie

Riaditeľstvo súťaže

19:00-20:00

Technické preberanie - opätovné

Parkovisko Olszynki Park

19:00

Predsúťažná tlačová konferencia

Rzeszów, Mestský úrad

19:50

Začiatok slávnostného štartu - TC CS

Servisné parkovisko

19:50

Otvárací ceremoniál

Rzeszów, Rynek

20:00

Slávnostný štart

Rzeszów, Rynek

piatok, 7. august 2020

07:00-22:00

Otvorenie sekretariátu súťaže

Riaditeľstvo súťaže

08:00-22:00

Otvorenie tlačového strediska

Riaditeľstvo súťaže

08:00-11:00

Shakedown

Niechobrz

11:00

1. zasadnutie rady športových komisárov

Riaditeľstvo súťaže

11:30

Zverejnenie štartovej listiny 1. etapy

OIT

12:20

Štart 1. etapy -TC 0

Servisné parkovisko

20:35

Cieľ 1. etapy - TC 5C

UP

21:30

Zverejnenie predbežnej klasifikácie MSR1 a štartovej listiny 2. etapy

OIT

sobota, 8. august 2020

07:00

Technické preberanie reštartujúcich vozidiel

UP

07:00-20:00

Otvorenie sekretariátu súťaže

Riaditeľstvo súťaže

08:00-20:00

Otvorenie tlačového strediska

Riaditeľstvo súťaže

08:00

Štart 2. etapy - TC 5D

UP

15:15

Posúťažná tlačová konferencia

Rzeszów, Rynek

15:15

Ceremoniál cieľa and odovzdávanie cien

Rzeszów, Rynek

15:45

Záverečná technická kontrola

bude zverejnené

17:45

Zverejnenie predbežných klasifikácii

OIT