31. Rally Rzeszow 2022 - prihlášky / entry form a zvláštne ustanovenia / Supplementary regulations

31. ročník Rally Rzeszow sa uskutoční v dňoch 4. - 6. augusta 2022 v poľskom meste Rzeszow a jeho okolí. Organizátorom súťaže je Automobilklub Rzeszowski, ktorý vlani oslávil 75 rokov svojej bohatej a rôznorodej činnosti v oblasti športu a motorizmu.

Rally bude zaradená do nasledovných klasifikácii:
FIA Európska Trofej - ET
FIA Zóna strednej Európy - CEZ
Majstrovstvá Poľska v rally - RSMP
Majstrovstvá Slovenska v rally - MSR
Majstrovstvá Poľska v rally historických automobilov - HRSMP
Majstrovstvá Slovenska v rally historických automobilov - MSR HA.

Informácie o súťaži nájdete na webstránke poľského organizátora www.rally.rzeszow.pl  
a tiež na tejto webstránke spoluorganizátora súťaže - Auto klubu Košice. Auto klub Košice zabezpečuje účasť posádok v MSR a MSR HA.

Prihlasovanie pre účastníkov MSR i MSR HA je spustené na webstránke SAMŠ:

Prihláška / Entry form 
Zoznam došlých prihlášok do MSR a MSR HA / List of teceived entries