Harmonogramy preberaní, rozmiestnenie servisného parkoviska, Rally guide 2

Organizátor súťaže zverejnil:

- Vykonávacie nariadenia č. 1, ktorých obsahom je aj harmonogram administratívneho a technického preberania

- Oznámenie riaditeľa súťaže č. 1 s rozmiestnením servisného parkoviska

- Rally guide 2 - obsahuje dôležité informácie a aj itinerár Shakedownu, je zverejnený tu, v sekcii "Dokumenty"