Informácie pre média na MARMA 31. Rally Rzeszow

Informácie pre zástupcov médií a podmienky akreditácie sú zverejnené na stránke organizátora súťaže tu.

Uzávierka akreditácii je v štvrtok 28.7.2022.