Informácie pre účastníkov 30. Rally Rzeszow

Podmienky účasti na 30 MARMA Rally Rzeszow - organizátor súťaže nestanovuje žiadne špeciálne podmienky na účasť súťažiacich na podujatí. Platia všeobecné podmienky stanovené poľskou vládou pre vstup do krajiny. Sú pravidelne zverejňované aj na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR (viď nižšie).

Podmienky vycestovania do Poľska sú zverejnené na webstránke Ministerstva zahraničných vecí SR aktualizované dňa 19. júla 2021, resp. na stránke https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel

Aké sú podmienky pre cestujúcich zo Slovenska a krajín EÚ?

Všetky osoby vstupujúce na územie Poľska zo Slovenska alebo inej krajiny Európskej únie sú povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. 

Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku. 

Výnimka z vyššie uvedeného pri vstupe na územie Poľska platí pre: 
  • osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou a od úplného zaočkovania uplynulo najmenej 14 dní;
  • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, najneskôr 6 mesiacov pred dátumom prekročenia hranice Poľskej republiky;
  • osoby, ktoré prekročia štátnu hranicu v rámci výkonu profesionálnych, obchodných alebo zárobkových činností v Poľskej republike alebo v susednej krajine;
  • žiakov a študentov študujúcich v Poľskej republike alebo v susednej krajine a ich zákonných zástupcov, ktorí prekračujú hranice spolu s nimi, aby im umožnili toto vzdelávanie;
  • vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy;
  • vodičov motorových vozidiel do 3,5 tony vykonávajúcich prevoz tovarov. 

 

Návrat na Slovensko - prípadná karanténa
Návrat pre zaočkované osoby - bez obmedzení.
Návrat pre nezaočkované osoby (posádka + členovia tímov) - podľa Vyhlášky 226/2021 na základe dekrétu reprezentanta.

 

Organizátor zverejnil Vykonávacie nariadenia č. 1, nájdete ich v sekcii Dokumenty

 

 Možnosti ubytovania v Rzeszowe

v priebehu súťaže sú zverejnené na webstránke organizátora: http://www.rajd.rzeszow.pl/en/accommodation/  

 

Promo z minulého 29. ročníka Rally Rzeszow ako pozvánka na jubilejný 30-ty ročník