Je dobojované

23. Rajd Rzeszowski je už v tejto chvíli minulosťou.
Po nesmierne ťažkej prvej etape bol priebeh druhej podstatne jednoduchší a plynulejší. Určite k tomu prispelo aj dnešné, stabilné, pekné počasie.

Na druhej strane musíme konštatovať, že problémy sa nevyhli viacerým slovenskýml posádkám.
Moznerovcom, Urbančíkovi a Táborimu sa nepodarilo spojazdniť ich techniku k spokojnosti teamov a preto do druhej etapy vôbec nenastúpili. 
S technikou svojho auta prehrala súboj hneď v prvej sobotňajšej erzete aj posádka Majerčák - Kollárik. 
"Slovenské" posádky Grzyb - Swiatkovski a Chuchala - Rozwadowski sa so súťažou rozlúčili haváriami v prvej, resp. druhej rýchlostnej skúške 2. etapy. V servise po prvej sekcii aj motor Molnárovej Fábie povedal jednoznačne "KONIEC". 
V druhej dnešnej sekcii s ťažkosťami zápasil najmä Pavol Nagy a pridal sa k nemu aj Martin Koiš.
Takto v sumáre vidíme že to nebolo jednoduché a preto veľká gratulácia patrí všetkým posádkám, ktoré sa s nástrahami obtiažnej súťaže uspešne vyrovnali a prešli cieľovou rampou.

Súťaž teamov:
1. Drotár Autošport
2. L Racing B

23. Rajd Rzeszowski (v súčte oboch etáp v rámci MSR)
1. Rzeznik - Mazur
2. Gryc - Zawada
3. Kukučka - Podobník

víťazi tried:
trieda 2: Rzeznik - Mazur
trieda 3: Gryc - Zawada
trieda 5: Špavelko - Straka
trieda 6: Ogrzyzek - Wróbel
trieda 8: Wlodarczyk - Grzenie
trieda 11: Kukučka - Podobník
historici: Sychra - Kavalek

Klasifikácie MSR1 a MSR2 nájdete v sekcii "Výsledky".