Uzávierka akreditácii médií a postupy pre médiá

Zajtra 30. júla 2020 je termín uzávierky pre akreditáciu médií na 29. ročník MARMA Rally Rzeszow

Všetky informácie pre média včítane podmienok akreditácie, akreditačného formulára sú zverejnené na webstránke organizátora súťaže tu.

Zodpovedným za akreditácie je Piotr Kłeczek, kontakty:   p.kleczek@rajd.rzeszow.pl,  tel: +48 502 751 440

Ďaľšie informácie pre médiá sú zverejnené v Rally Guide:

16.2 PRAVIDLÁ A POSTUPY AKREDITÁCIE
Poľské majstrovstvá v rally (RSMP) používajú kritériá prijímania akreditácie pre televíziu, rozhlas, tlač a internet v súlade s pravidlami stanovenými Medzinárodnou automobilovou federáciou (FIA) a poľskou ASN (PZM).

16.2.1 Organizátor súťaže RSMP a mediálny koordinátor RSMP sú zodpovední za akreditáciu zástupcov poľských a zahraničných médií.

16.2.2 Zástupcovia médií požiadajú o akreditáciu online. Odkaz na akreditačný formulár je uverejnený v časti „Médiá“ na oficiálnej webstránke súťaže.

16.2.3 Akreditácie pre verejné médiá, ktoré majú v úmysle informovať o súťaži RSMP, sú bezplatné.

16.2.4 Akreditácie sú k dispozícii iba pre profesionálnych novinárov, fotožurnalistov a kameramanov.

16.2.5 Akreditácia sa udeľuje zástupcom médií ako ich pracovnému nástroju a nemôže sa postúpiť tretím stranám a použiť na PR, reklamu alebo iné propagačné alebo obchodné činnosti. Mediálna akreditácia sa neudeľuje zástupcom sponzorov, organizátorov, dodávateľov, tímov a súťažiacich.

16.2.6 Akreditácie sú obmedzené na 2 zástupcov jedného vydavateľstva, tlačovej agentúry, rozhlasovej stanice alebo internetového portálu. Akreditáciu FOTO obdrží iba jeden zástupca inštitúcie.

16.2.7 Jedna žiadosť sa týka iba jednej akreditácie. Rozhodnutie o žiadosti sa zašle osobe, ktorá žiada o akreditáciu, e-mailom. Neúplné formuláre žiadosti (s chýbajúcimi údajmi) sa nebudú brať do úvahy.

16.2.8 Nezávislí novinári môžu získať akreditáciu pre médiá tak, že najprv preukážu svoje predchádzajúce publikácie o motoristickom športe, najmä o súťažiach RSMP. Publikácie by sa mali zasielať v elektronickej podobe na túto e-mailovú adresu: rsmp-media@pzm.pl .

16.2.9 Lehoty na odoslanie on-line akreditačných formulárov (a publikácií - v prípade opísaných v bode 16.2.8) na Rally Rzeszow sa skončí vo štvrtok 30. júla 2020.

16.2.10 Akreditovaní zástupcovia médií sú povinní používať správne názvy poľských majstrovstiev v rally (RSMP) a názvy všetkých súťaží seriálu (MARMA 29. Rally Rzeszow).

16.2.11 Organizátor si vyhradzuje právo odňať akreditáciu v prípade porušenia bezpečnostných predpisov počas rally.

16.3 AKREDITAČNÝ FORMULÁR: https://zgloszenia.pzm.pl/rsmp/2020/runda1/af/

16.4 TLAČOVÉ STREDISKO A AKREDITÁCIE
Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów:  Rzeszów, ul. Kopisto 1, mobile: +48 502 751 440,  e-mail: p.kleczek@rajd.rzeszow.pl

Pracovný čas tlačového strediska: štvrtok, 6. augusta 2020, 16:00-21:00
piatok, 7. augusta 2020, 08:00-22:00
sobota, 8. augusta 2020, 08:00-20:00

Akreditácia médií:                        štvrtok, 6. augusta 2020, 16:00-21:00

16.5 TLAČOVÉ KONFERENCIE
Predsúťažná tlačová konferencia:         štvrtok, 6. august 2020, 19:00 – Rzeszów, Mestský úrad
Posúťažná tlačová konferencia:sobota, 8. august 2020, 15:15 – Rzeszów, Rynek